የቅማንት ብሄረሰብ የማንነት ጥያቄ የትላንት የግፍ ዉሎ

ጽናትና ቅን ልቦና ከየትም አይመጣም። እራሱ የሰዉ ልጅ ቅንነትን በተንኮልና ቅናት ጥላቻን ዘርቶ እራሱ ካላረመ በቀር። የቅማንት የማንነት ጥያቄም ዉሎዉ ቅንነት የጎደለዉን ሀይል በመታገል ሰላማዊ ትግል ዉጤት ምን እንደሚመስል ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለዓለም ያስተማረበት ዉሎ እንዲህ ጀመረ•••

Leave a Reply